Είναι κατάλληλο για τις γυναίκες; Υπάρχει περιορισμός ηλικίας;

Το Calisthenics είναι κατάλληλο για οποιονδήποτε σε κάθε ηλικία. Οι γυναίκες θα αποκτήσουν ένα συμμετρικό φυσικό σώμα με τη σωστή διατροφή.