Ποτέ δεν έχω ασκηθεί στη ζωή μου. Είναι η καλλισθενική γυμναστική κατάλληλη για μένα;

Φυσικά, διότι αναπτύξαμε το πρόγραμμα μας με τρόπο που θα σας καθοδηγήσει να προοδεύσετε βήμα προς βήμα.