Είναι δυνατόν να τραυματιστώ;

Όπως συμβαίνει με κάθε αθλήματα ή μέθοδο εκπαίδευσης, αν δεν είστε προσεκτικοί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Ωστόσο, με το calisthenics, ο κίνδυνος αυτός είναι ελάχιστος. Eιδικά εάν προχωράτε με σύνεση και ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχονται στα βίντεό μας. Πάντα ασκηθείτε σε ένα ασφαλές περιβάλλον με σωστή προθέρμανση και ακολουθώντας τις συμβουλές των γιατρών σας.