Βασικές καλλισθενικές ασκήσεις ενδυνάμωσης

Πλάγια Κάμψη με τον Αυχένα
Γέφυρα με τον Αυχένα
Σανίδα με τον Αυχένα
Κρέμασμα με τα Χέρια
Ανασήκωμα Παλάμης
Σήκωμα από Παλάμη στα Δάχτυλα
Άρσεις Ποδιών στο Δίζυγο
Άρσεις Ποδιών στο Μονόζυγο
Γέφυρα από Κατακόρυφο
Κάμψεις σε Γέφυρα