Προπονήσεις χωρίς εξοπλισμό

Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 1 4
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 2 4
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 3 3
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 1  3
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 2  3
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 3
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 4
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 1
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 2
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 1