Προπονήσεις πάνω σώματος

Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2 6
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3 5
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1 6
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2 5
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3 4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1 4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2  4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1  4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 4