Προπονήσεις πάνω σώματος

Προπόνηση 30′ Επιπέδου 1 8
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 4 4
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 2 8
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 1 7
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3 6
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2 7
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2 6
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3 5
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1 6
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2 5