Προπονήσεις για όλο το σώμα

Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2 5
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 1 4
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2 4
Προπόνηση 60’ Επιπέδου 4 2
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 3 4
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 3 3
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 1
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2 2
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 3