Προπονήσεις κάτω σώματος

Προπόνηση Ποδιών 30′ Μέτριο Επίπεδο 5
Προπόνηση Ποδιών 30´για Αρχάριους 8
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Προχωρημένους 4
Προπόνηση Ποδιών 30´για Αρχάριους 7
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Αρχάριους 6
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Αρχάριους 5
Προπόνηση Ποδιών 30′ Μέτριο Επίπεδο 4
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Προχωρημένους
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Αρχάριους 4
Προπόνηση Ποδιών 30′ Μέτριο Επίπεδο