Προπονήσεις Κάψιμο λίπους/HIIT

Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 10
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 9
Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου 5
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 8
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 7
Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου 4
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 6
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 5
Προπόνηση Hiit για Προχωρημένους 2