Ολοκήρωμένες Προπονήσεις

Όλα τα βίντεο προπονήσεων (133)

Προπονήσεις για όλο το σώμα

Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2 5
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 1 4
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2 4
Προπόνηση 60’ Επιπέδου 4 2
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 3 4
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 3 3
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 1
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2 2
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 3
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 1
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 4
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 1
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 3
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2
Προπόνηση στους Κρίκους 30’ Επίπεδο 2

Προπονήσεις πάνω σώματος

Προπόνηση 30′ Επιπέδου 1 8
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 4 4
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 2 8
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 1 7
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3 6
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2 7
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2 6
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3 5
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1 6
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2 5
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3 4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1 4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2  4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1  4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 5
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 2
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2

Προπονήσεις κάτω σώματος

Προπόνηση Ποδιών 30′ Μέτριο Επίπεδο 5
Προπόνηση Ποδιών 30´για Αρχάριους 8
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Προχωρημένους 4
Προπόνηση Ποδιών 30´για Αρχάριους 7
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Αρχάριους 6
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Αρχάριους 5
Προπόνηση Ποδιών 30′ Μέτριο Επίπεδο 4
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Προχωρημένους
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Αρχάριους 4
Προπόνηση Ποδιών 30′ Μέτριο Επίπεδο
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Προχωρημένους 2
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Αρχάριους
Προπόνηση Ποδιών 30´για Αρχάριους
Προπόνηση Ποδιών 30′ Μέτριο Επίπεδο
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Προχωρημένους
Προπόνηση Ποδιών 30´για Αρχάριους (χωρίς εξοπλισμό)
Προπόνηση Ποδιών 30’ Μέτριο Επίπεδο

Προπονήσεις χωρίς εξοπλισμό

Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 1 4
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 2 4
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 3 3
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 1  3
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 2  3
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 3
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 4
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 1
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 2
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 1
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 3
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 2

Προπονήσεις Κορμού

Προπόνηση Κορμού για Αρχάριους 7
Προπόνηση Κορμού Μέτριου Επιπέδου 7
Προπόνηση κορμού για Προχωρημένους 4
Προπόνηση Κορμού για Αρχάριους 6
Προπόνηση Κορμού για Αρχάριους 5
Προπόνηση κορμού για Προχωρημένους 3
Προπόνηση Κορμού Μέτριου Επιπέδου 6
Προπόνηση Κορμού Μέτριου Επιπέδου 5
Προπόνηση Κορμού Μέτριου Επιπέδου 4
Προπόνηση κορμού για Προχωρημένους
Προπόνηση Κορμού Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση Κορμού Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση Κορμού για Αρχάριους
Προπόνηση Κορμού για Αρχάριους
Προπόνηση κορμού για Προχωρημένους
Προπόνηση κορμού αρχαρίων χωρίς εξοπλισμό
Προπόνηση Κορμού
Προπόνηση Κορμού Χωρίς Εξοπλισμό

Προπονήσεις Κινητικότητας/Ευλυγισίας

Προπόνηση Ευκινησίας Αρχαρίων
Ευλυγισία Ώμων Μέσης
Ευλυγισία Θώρακος
Προπόνηση για Σπαγγάτο
Περιστροφή Σπονδυλικής Στήλης
Ανοίγματα
Δίπλωση
Ευκινησία Ωμικής Ζώνης

Προπονήσεις στηρίξεων/κατακόρυφων

Προπόνηση Κατακορύφου Μέτριου Επιπέδου 5
Προπόνηση Κατακορύφου Αρχαρίων 6
Προπόνηση Κατακορύφου Αρχαρίων 5
Προπόνηση Κατακορύφου Μέτριου Επιπέδου 4
Προπόνηση Κατακορύφου Μέτριου Επιπέδου 3
Προπόνηση Κατακορύφου Αρχαρίων 4
Προπόνηση Κατακορύφου Μέτριου Επιπέδου 2
Προπόνηση Κατακορύφου Προχωρημένων
Προπόνηση Κατακορύφου Αρχαρίων
Προπόνηση Κατακορύφου Αρχαρίων
Προπόνηση Κατακορύφου Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση Κατακορύφου για Αρχάριους

Προπονήσεις Κάψιμο λίπους/HIIT

Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 10
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 9
Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου 5
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 8
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 7
Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου 4
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 6
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 5
Προπόνηση Hiit για Προχωρημένους 2
Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου 2
Προπόνηση Hiit για Προχωρημένους
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους
Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους
Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους

Προπονήσεις 'Εκρηξης

Εκρηκτική προπόνηση μετρίου επιπέδου 3
Εκρηκτική προπόνηση μετρίου επιπέδου 2
Εκρηκτική Προπόνηση για Αρχάριου
Εκρηκτική προπόνηση μετρίου επιπέδου
Εκρηκτική Προπόνηση για Αρχάριους