Βίντεο Γκαλερί

Γενικές οδηγίες

Γενικές Οδηγίες
Βασικές Στάσεις Σώματος

Προθέρμανση/Αποθεραπεία

Ζέσταμα Στηρίξεων για Προχωρημένους
Προχωρημένο ζέσταμα δυναμικής ευλυγισίας
Ζέσταμα Ευλυγισίας – κάτω μέρος σώματος
Ζέσταμα Ευλυγισίας – άνω μέρος σώματος
Ζέσταμα Μέτριου Επιπέδου
Ζέσταμα Στηρίξεων για Αρχάριους
Ζέσταμα για Αρχάριους
Αποθεραπεία 2
Ζέσταμα για Προχωρημένους
Αποθεραπεία

Βασικές καλλισθενικές ασκήσεις ενδυνάμωσης

Πλάγια Κάμψη με τον Αυχένα
Γέφυρα με τον Αυχένα
Σανίδα με τον Αυχένα
Κρέμασμα με τα Χέρια
Ανασήκωμα Παλάμης
Σήκωμα από Παλάμη στα Δάχτυλα
Άρσεις Ποδιών στο Δίζυγο
Άρσεις Ποδιών στο Μονόζυγο
Γέφυρα από Κατακόρυφο
Κάμψεις σε Γέφυρα
Γέφυρα από Όρθια Στάση
Ανοίγματα Προσαγωγών στους Κρίκους
Καθίσματα
Nordic Δικέφαλοι Ποδιών
Back Lever Έλξεις
Front Lever Έλξεις
Έλξεις
Βυθίσεις
Κατακόρυφες Κάμψεις
Planche Κάμψεις
Κάμψεις

Eκπαιδευτικά βίντεο δεξιοτήτων

Σταυρός
Muscle up στο Μονόζυγο
Muscle up σε Κρίκους
Κατακόρυφο
Σημαία
Front Lever
Dragon Flag
Back Lever
Planche

Παραλλαγές των ασκήσεων

Dead Press Εκμάθηση
Κατακόρυφο με ενα χέρι
Παραλλαγές Βυθίσεων
15 Παραλλαγές Έλξεων
Παραλλαγές Κάμψεων
Back Lever Προπόνηση
Προχωρημένες Ασκήσεις Σημαίας
Dragonflies
Front Lever Προπόνηση
Παραλλαγές Κατακόρυφων Κάμψεων

Ολοκήρωμένες Προπονήσεις

Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση Κατακορύφου Μέτριου Επιπέδου 5
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 1 8
Προπόνηση Κατακορύφου Αρχαρίων 6
Προπόνηση Ευκινησίας Αρχαρίων
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 10
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 4 4
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 2 8
Προπόνηση Ποδιών 30′ Μέτριο Επίπεδο 5
Προπόνηση Κορμού για Αρχάριους 7
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2 5
Προπόνηση Ποδιών 30´για Αρχάριους 8
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 9
Εκρηκτική προπόνηση μετρίου επιπέδου 3
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Προχωρημένους 4
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 1 7
Προπόνηση Κορμού Μέτριου Επιπέδου 7
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3 6
Προπόνηση Κατακορύφου Αρχαρίων 5
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2 7
Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου 5
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 1 4
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 1 4
Προπόνηση κορμού για Προχωρημένους 4
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 8
Προπόνηση Ποδιών 30´για Αρχάριους 7
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2 6
Προπόνηση Κατακορύφου Μέτριου Επιπέδου 4
Προπόνηση Κορμού για Αρχάριους 6
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 7
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3 5
Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου 4
Προπόνηση Κορμού για Αρχάριους 5
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2 4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1 6
Προπόνηση Κατακορύφου Μέτριου Επιπέδου 3
Προπόνηση κορμού για Προχωρημένους 3
Ευλυγισία Ώμων Μέσης
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Αρχάριους 6
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 2 4
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Αρχάριους 5
Προπόνηση Κατακορύφου Αρχαρίων 4
Εκρηκτική προπόνηση μετρίου επιπέδου 2
Προπόνηση Κορμού Μέτριου Επιπέδου 6
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 6
Προπόνηση 60’ Επιπέδου 4 2
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2 5
Προπόνηση Ποδιών 30′ Μέτριο Επίπεδο 4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3 4
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Προχωρημένους
Προπόνηση Κορμού Μέτριου Επιπέδου 5
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 5
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1 4
Προπόνηση Hiit για Προχωρημένους 2
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2  4
Προπόνηση Κορμού Μέτριου Επιπέδου 4
Ευλυγισία Θώρακος
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 3 3
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 3 4
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Αρχάριους 4
Προπόνηση Κατακορύφου Μέτριου Επιπέδου 2
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 1  3
Προπόνηση κορμού για Προχωρημένους
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 2  3
Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου 2
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 3 3
Εκρηκτική Προπόνηση για Αρχάριου
Προπόνηση Ποδιών 30′ Μέτριο Επίπεδο
Προπόνηση Κατακορύφου Προχωρημένων
Προπόνηση για Σπαγγάτο
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Προχωρημένους 2
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1  4
Προπόνηση Κορμού Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση Hiit για Προχωρημένους
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 1
Προπόνηση Κατακορύφου Αρχαρίων
Περιστροφή Σπονδυλικής Στήλης
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 3
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 4
Προπόνηση Κορμού Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 4
Εκρηκτική προπόνηση μετρίου επιπέδου
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Αρχάριους
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους
Προπόνηση Κορμού για Αρχάριους
Προπόνηση Κατακορύφου Αρχαρίων
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 5
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 4
Προπόνηση Ποδιών 30´για Αρχάριους
Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2 2
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 3
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους
Προπόνηση Κατακορύφου Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση Κορμού για Αρχάριους
Προπόνηση κορμού για Προχωρημένους
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 1
Προπόνηση Ποδιών 30′ Μέτριο Επίπεδο
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 1
Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 2
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 4
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Προχωρημένους
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 1
Προπόνηση κορμού αρχαρίων χωρίς εξοπλισμό
Εκρηκτική Προπόνηση για Αρχάριους
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 3
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 2
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 4
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 1
Προπόνηση Κορμού
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 3
Ανοίγματα
Προπόνηση Κατακορύφου για Αρχάριους
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 2
Προπόνηση στους Κρίκους 30’ Επίπεδο 2
Προπόνηση Ποδιών 30´για Αρχάριους (χωρίς εξοπλισμό)
Προπόνηση Κορμού Χωρίς Εξοπλισμό
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3
Δίπλωση
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2
Ευκινησία Ωμικής Ζώνης
Προπόνηση Ποδιών 30’ Μέτριο Επίπεδο

Προπονήσεις για όλο το σώμα

Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2 5
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 1 4
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2 4
Προπόνηση 60’ Επιπέδου 4 2
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 3 4
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 3 3
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 1
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2 2
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 3
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 1
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 4
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 1
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 3
Προπόνηση 60′ Επιπέδου 2
Προπόνηση στους Κρίκους 30’ Επίπεδο 2

Προπονήσεις πάνω σώματος

Προπόνηση 30′ Επιπέδου 1 8
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 4 4
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 2 8
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 1 7
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3 6
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2 7
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2 6
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3 5
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1 6
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2 5
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3 4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1 4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2  4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1  4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 5
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 2
Προπόνηση 30′ Επιπέδου 4
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 3
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 1
Προπόνηση 30’ Επιπέδου 2

Προπονήσεις κάτω σώματος

Προπόνηση Ποδιών 30′ Μέτριο Επίπεδο 5
Προπόνηση Ποδιών 30´για Αρχάριους 8
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Προχωρημένους 4
Προπόνηση Ποδιών 30´για Αρχάριους 7
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Αρχάριους 6
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Αρχάριους 5
Προπόνηση Ποδιών 30′ Μέτριο Επίπεδο 4
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Προχωρημένους
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Αρχάριους 4
Προπόνηση Ποδιών 30′ Μέτριο Επίπεδο
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Προχωρημένους 2
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Αρχάριους
Προπόνηση Ποδιών 30´για Αρχάριους
Προπόνηση Ποδιών 30′ Μέτριο Επίπεδο
Προπόνηση Ποδιών 30´ για Προχωρημένους
Προπόνηση Ποδιών 30´για Αρχάριους (χωρίς εξοπλισμό)
Προπόνηση Ποδιών 30’ Μέτριο Επίπεδο

Προπονήσεις χωρίς εξοπλισμό

Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 1 4
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 2 4
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 3 3
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 1  3
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 2  3
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 3
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 4
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 1
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 2
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 1
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 3
Προπόνηση Χωρίς Εξοπλισμό – Επίπεδο 2

Προπονήσεις Κορμού

Προπόνηση Κορμού για Αρχάριους 7
Προπόνηση Κορμού Μέτριου Επιπέδου 7
Προπόνηση κορμού για Προχωρημένους 4
Προπόνηση Κορμού για Αρχάριους 6
Προπόνηση Κορμού για Αρχάριους 5
Προπόνηση κορμού για Προχωρημένους 3
Προπόνηση Κορμού Μέτριου Επιπέδου 6
Προπόνηση Κορμού Μέτριου Επιπέδου 5
Προπόνηση Κορμού Μέτριου Επιπέδου 4
Προπόνηση κορμού για Προχωρημένους
Προπόνηση Κορμού Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση Κορμού Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση Κορμού για Αρχάριους
Προπόνηση Κορμού για Αρχάριους
Προπόνηση κορμού για Προχωρημένους
Προπόνηση κορμού αρχαρίων χωρίς εξοπλισμό
Προπόνηση Κορμού
Προπόνηση Κορμού Χωρίς Εξοπλισμό

Προπονήσεις Κινητικότητας/Ευλυγισίας

Προπόνηση Ευκινησίας Αρχαρίων
Ευλυγισία Ώμων Μέσης
Ευλυγισία Θώρακος
Προπόνηση για Σπαγγάτο
Περιστροφή Σπονδυλικής Στήλης
Ανοίγματα
Δίπλωση
Ευκινησία Ωμικής Ζώνης

Προπονήσεις στηρίξεων/κατακόρυφων

Προπόνηση Κατακορύφου Μέτριου Επιπέδου 5
Προπόνηση Κατακορύφου Αρχαρίων 6
Προπόνηση Κατακορύφου Αρχαρίων 5
Προπόνηση Κατακορύφου Μέτριου Επιπέδου 4
Προπόνηση Κατακορύφου Μέτριου Επιπέδου 3
Προπόνηση Κατακορύφου Αρχαρίων 4
Προπόνηση Κατακορύφου Μέτριου Επιπέδου 2
Προπόνηση Κατακορύφου Προχωρημένων
Προπόνηση Κατακορύφου Αρχαρίων
Προπόνηση Κατακορύφου Αρχαρίων
Προπόνηση Κατακορύφου Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση Κατακορύφου για Αρχάριους

Προπονήσεις Κάψιμο λίπους/HIIT

Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 10
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 9
Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου 5
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 8
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 7
Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου 4
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 6
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους 5
Προπόνηση Hiit για Προχωρημένους 2
Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου 2
Προπόνηση Hiit για Προχωρημένους
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους
Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους
Προπόνηση Hiit Μέτριου Επιπέδου
Προπόνηση Hiit για Αρχάριους

Προπονήσεις 'Εκρηξης

Εκρηκτική προπόνηση μετρίου επιπέδου 3
Εκρηκτική προπόνηση μετρίου επιπέδου 2
Εκρηκτική Προπόνηση για Αρχάριου
Εκρηκτική προπόνηση μετρίου επιπέδου
Εκρηκτική Προπόνηση για Αρχάριους

Πιέσεις με τεντωμένα χέρια

Πιέσεις Front Lever
Δυναμική Σημαία
Δυναμική Κατακόρυφος

Ασκήσεις αποκατάστασης

Αποθεραπεία και Ενδυνάμωση Μέσης
Αποκατάσταση Ώμων
Αποκατάσταση Ώμων Λάστιχα Αντίστασης
Ασκήσεις για Πόνους στη Μέση

Προπονήσεις με Λάστιχα

Στατικές Ασκήσεις με Λάστιχα

Προπονήσεις με συναθλητή

Συνασκήσεις Αρχαρίων