ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ

hand-balancing

Βελτιώστε την κατακόρυφό σας και μάθετε δύσκολες κινήσεις ισορροπίας μέσω των μαθημάτων στηρίξεων. Μάθετε τη σωστή τεχνική της κατακορύφου, αποφύγετε τα συνηθισμένα λάθη και βελτιώστε τη στάση σας.