ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

figure doing dips on parallel bars

Μετά από χρόνια εμπειρίας παρέχουμε τον καλύτερο τρόπο για να επιτύχετε προχωρημένες στατικές ασκήσεις όπως ο σταυρός και το planche. Ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης, μπορείτε να ξεκινήσετε να προπονείτε τέτοιες δύσκολες ασκήσεις προοδευτικά και με το δικό σας ρυθμό.